Dịch vụ kỹ thuật

Đội ngũ dịch vụ kỹ thuật gồm những nhân viên kỹ thuật sẵn sàng có mặt tại các công trường để hướng dẫn qui trình lắp đặt cho khách hàng nhằm đảm bảo sản phẩm được lắp đặt đúng phương pháp để có thể đảm bảo kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tiết kiệm vật tư hao hụt mang đến hiệu quả sử dụng cao nhất, giảm thiểu các rủi ro trong quá trình vận hành.